La davosa fin d’jamna ha gia giu liug la davosa cuorsa digl SST mini CUP 2018/19. Suenter pliras victorias e numerius plaz sil podest eis ei era gartegiau en las davosas duas curosa dil SST mini CUP a Lean Bundi da vegnir sil emprem e secund plaz.
Cun quella grondiusa constanza ha el cun in grond avanatg da puncts era gudignau la cuppa SST Mini U09.

CORDIALA GRATUALZIUN A LEAN BUNDI

Sper Lean ha era Silas Caduff saviu festivar sia secunda victoria en ina cuorsa dal CUP ed ei grazia a quella aunc daventaus secund dilg SST mini CUP U09.